Kniha

kolektiv autorů  Moderní humanismus

Stáhnout knihu

O autorovi

Anotace

Souhrn důležitých textů 20. století týkající se moderního humanismu v kontextu marxistické teorie. Vyšlo v Antologii textů současné západní filosofie III., (ed.) Milena Tlustá, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1967.

E. Fromm: Úvod (s. 117)
B. Suchdolski: Renesanční a marxistický humanismus (s. 120)
M. Fritzhand: Marxův ideál člověka (s. 127)
M. Markovic: Humanismus a dialektika (s. 134)
V. Vranicki: Socialismus a problém odcizení (s. 143)
G. Petrovic: Člověk a svoboda (s. 153)
E. Fromm: Aplikace humanistické psychoanalýzy na Marxovu teorii (s. 156)
H. Marcuse: Socialistický humanismus (s. 168)

Vyšlo v Antologii textů současné západní filosofie III., (ed.) Milena Tlustá, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1967.