Záznam

Alena WagnerováKateřina LiškováStanislav HolubecPetr Kužel  Marxistická a feministická kritika státního socialismu

O autorech

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Petr Kužel (1982), český filozof. Od roku 2013 působí na Filosofickém ústavu AV. Zabývá se zejm. marxismem a postmarxismem, českou filozofii 2. poloviny 20. století, politickou filozofii a současným francouzským myšlením. Je autorem monografie o Louisi Althusserovi. V současnosti je předsedou - sdružení SOK.
Díla: Filozofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět (2014); Podzim postmodernismu (s R. Kandou, V. Bělohradským, M. Hauserem, M. Škabrahou aj., 2016).

Anotace

Cílem workshopu je představit tři významné přístupy kritizující sovětský typ socialismu z emancipačních pozic a diskutovat relevanci těchto kritik pro formulaci progresivní politiky. Dále představit veřejnosti knihy spjaté s těmito autory, knihu Aleny Wagnerové „Žena a socialismus“ (vyšla v roce 2017), knihu Rudolfa Bahro „Alternativa“ (vyjde v roce 2018) a knihu Egona Bondyho “Pracovní analýza a jiné texty” (vyšla v roce 2017). V prvním panelu vystupuje Alena Wagnerová a Kateřina Lišková. Ve druhém panelu Stanislav Holubec a Petr Kužel. Organizuje SOK - Sdružení pro levicovou teorii (sok.bz). Moderuje Vít Strobach a Petra Macháčková. Akce se uskutečnila 15.5. 2018 v TranzitDisplay. Finančně ji podpořila Nadace Rosy Luxemburgové