Záznam

Petr Kužel  Rok 1968 a zápas o společenskou samosprávu

O autorovi

Petr Kužel (1982), český filozof. Od roku 2013 působí na Filosofickém ústavu AV. Zabývá se zejm. marxismem a postmarxismem, českou filozofii 2. poloviny 20. století, politickou filozofii a současným francouzským myšlením. Je autorem monografie o Louisi Althusserovi. V současnosti je předsedou - sdružení SOK.
Díla: Filozofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět (2014); Podzim postmodernismu (s R. Kandou, V. Bělohradským, M. Hauserem, M. Škabrahou aj., 2016).

Anotace

Přednáška Petra Kužela se zaměřuje na koncept společenské samosprávy a na význam tzv. „rad pracujících“ v kontextu reformních snah roku 1968 a Šikových ekonomických reforem. Přednáška přiblížuje praktické fungování těchto rad a diskuse a spory, které provázely jejich zavedení. Zřízení společenské samosprávy je představeno jako svébytný pokus o rozšíření demokracie nejen do sféry politické, nýbrž i do sféry ekonomické, a tedy jako originální pokus překonat a prohloubit liberální pojetí demokracie, které se dnes jeví jako nepřekonatelný horizont.

Akci pořádal SOK-Sdružení pro levicovou teorii 23.10. 2018