Článek

Petr Kužel  Politické myšlení Egona Bondyho

O autorovi

Petr Kužel (1982) je český filozof. Od roku 2013 působí na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se zejména českou a francouzskou filosofií 2. poloviny 20. století, zejména politickou filosofií, marxismem a postmarxismem. Je autorem monografie Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět (2014). V roce 2017 připravil k vydání výbor politických textů Egona Bondyho Pracovní analýza a jiné texty, který opatřil rozsáhlou předmluvou. O rok později připravil kolektivní monografii Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Publikoval řadu studií o filosofii Egona Bondyho, Louise Althussera, Karla Kosíka, Josefa Zumra, J. A. Komenského a jiných myslitelů. Je členem redakční rady časopisu Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Autorsky se rovněž spolupodílel na monografiích Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace (2018); Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (2017); Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti (2016), Kontexty propagandy (2012) aj. Od roku 2015 je předsedou spolku SOK - Sdružení pro levicovou teorii.

Anotace

Článek mapuje vývoj politického myšlení Egona Bondyho od konce 40. let 20. století. Vychází z do té doby nepublikovaných textů, zkoumá intelektuální vlivy, které na Bondyho působily, a jejich proměny. Zejména se text zaměřuje na Bondyho politické myšlení v druhé polovině 60. let. Přibližuje jeho kritiku režimů východního bloku, jeho analýzu degenerace Sovětského svazu a jím prosazovaný model společenské samosprávy. Text byl napsán v srpnu 2015.

Text vyšel jako předmluva ke knize Egona Bondyho Pracovní analýza a jiné texty, ed. Petr Kužel (Filosofia, Praha 2017), s. 13-59.