SOK – Socialistický kruh je spolek, který rozvíjí a šíří socialistickou teorii a praxi v dimenzi politické, ekonomické, sociální, enviromentální, genderové, etické a kulturní. Nové socialistické myšlení a jednání považujeme za právoplatné východisko z celkové krize současného systému a za základ levicové politiky pro dvacáté první století. Poskytujeme texty, znalosti a podněty levicovým politickým, sociálním, enviromentálním a kulturním organizacím, hnutím a iniciativám v České republice a na Slovensku. Na našich stránkách publikujeme články významných českých i zahraničních autorů, které se věnují tématům: dějiny a současnost emancipačních hnutí, marxismus a postmarxismus, kritická teorie, třídy, feminismus, ekologie, vývoj a paradoxy kapitalismu, nacionalismus, fašismus, alternativy k současnému systému a mnoho dalších. SOK propojuje teoretickou činnost z různých oborů: filosofie, historie, sociologie, politologie, ekologie, genderových studií, kulturní teorie. Zároveň usilujeme o propojení teoretické činnosti s politickou, kulturní a materiální praxí. Během existence našeho sdružení jsme uspořádali přes šedesát seminářů, přednášek, workshopů a konferencí a v naší edici vydali dvě desítky knižních titulů.

Nejnovější