SOK – Sdružení pro levicovou teorii je organizace rozvíjející levicové myšlení jako prostředek hledání alternativ k současnému ekonomickému, politickému a ideologickému systému. Na našich stránkách publikujeme články významných českých i zahraničních autorů, jejichž texty propojují celou řadu témat a zahrnují řadu oborů: filosofii, ekonomii, sociologii, politologii nebo estetiku. Během existence našeho sdružení jsme uspořádali přes šedesát seminářů, přednášek, workshopů a konferencí a vydali v naší edici již téměř dvě desítky knižních titulů. SOK tímto usiluje o šíření a prohlubování levicové teorie v České republice a na Slovensku. Webové stránky byly vytvořeny s podporou Nadace Rosy Luxemburgové. Za obsah je odpovědné Sdružení pro levicovou teorii.

Nejnovější