Autoři • Johann Arnason

Jóhann Pál Árnason (1940), sociolog a filosof, orientovaný na srovnávací studium civilizací. Narozen v Dalviku na Islandu, absolvoval studia v Praze na UK (1960-1966), později též v Římě a Frankfurtu (1970 doktorát). Přednášel v Heidelbergu a Bielefeldu (1975 habilitace), hostoval na Institutu Maxe Plancka ve Starnbergu, na EHESS v Paříži, na Evropské univerzitě ve Florencii nebo na univerzitě v Lipsku. 1975-2003 profesorem sociologie v Melbourne. Od roku 2007 přednáší na FHS UK, v současné době je hostujícím profesorem v Centru globálních studií, společném pracovišti Filosofického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK v Praze. Dlouhá léta byl redaktorem časopisu Thesis Eleven. Zpočátku jej silně ovlivnila kritická teorie Frankfurtské školy a později zejména srovnávací studium civilizací Samuela Eisenstadta. Specializuje se na japonskou, antickou řeckou a islámskou civilizaci, teorie modernity a globalizace, civilizační konflikty, nacionalismus a otázky kolektivní identity.
Díla: Mezi přírodou a společností (1976), Praxe a interpretace (1988, 1990), Budoucnost, která padla. Zrod a osudy sovětského modelu (1993), Sociální teorie a japonská zkušenost. Duální civilizace (1997), Civilizační analýza : Evropa a Asie opět na rozcestí (česky, 2009), Historicko-sociologické eseje (česky, 2010).