Autoři • Lee Artz

Lee Artz - filosof a kulturní sociolog. Původně ocelářský dělník. Je profesorem na University of Iowa, rovněž vyučuje mediální studia a mezinárodní komunikaci na Purdue University Calumet. Publikoval práce týkající se společenské změny, hegemonie, lidové kultury a mezinárodních médií.
Díla: Média globální zábavy (2015), Veřejné Média a politická moc v Latinské Americe (2017), Marxismus a komunikace. Změna, to je, oč tu běží!