Autoři • Ivan Bajer

Ivan Bajer, slovenský ekolog a futurolog. Působí ve Futurologické spoločnosťi na Slovensku jako poradce pro strategické vize efektivního rozvoje společnosti. V souvislosti s koncepcí tzv. “modré revoluce” se zabývá perspektivami využití vodního potenciálu Slovenska.