Autoři • Étienne Balibar

Étienne Balibar (1942), francouzský filosof, romanista a literární komparatista. V letech 1960-1964 studoval na École normale supérieure. Po absolvování působil dva roky na univerzitě v Alžíru. Coby účastník Althusserových seminářů se aktivně podílel na kolektivním díle Číst Kapitál. V současnosti je emeritním profesorem na univerzitě Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, profesorem antropologie na univerzitě v kalifornském Irvine a hostujícím profesorem francouzské, italské a srovnávací literatury na Columbijské univerzitě. Roku 1961 vstoupil Balibar do komunistické strany, z níž byl vyloučen o dvacet let později po publikaci jednoho svého vůči PCF kritického článku. Zhruba v té době se zároveň začal podílet na činnosti pařížské Asociace Jana Husa (po smrti Jacquesa Derridy je jejím předsedou). Od roku 2009 se angažuje jako člen Russellova tribunálu pro Palestinu, usilujícího mobilizovat veřejné mínění a OSN k úsilí o uspokojivé vyřešení konfliktu mezi národy státu Izrael. Ve svých textech byl výrazně ovlivněn filosofií svého učitele Louise Althussera a jeho zásadní formativní roli pro své vlastní myšlení nikdy nepopřel. Dlouhodobě se věnuje filosofické antropologii, politické antropologii a analýzám problematiky spjaté s koncepty občanství nebo evropské identity.
Díla: Číst Kapitál (s L. Althusserem ad., 1965), Pět studií o historickém materialismu (1974), O diktatuře proletariátu (1976), Spinoza a politika (1985), Rasa, národ, třída (s I. Wallersteinem, 1988), Spisy k Althusserovi (1991), My, občané Evropy? Hranice, stát, lid (2001), Násilí a občanství (2010), Evropa - v krizi a před zánikem? (2016).