Autoři • Walden Bello

Walden Flores Bello (1945) je filipínský sociolog a politický aktivista, v minulosti též poslanec dolní komory filipínského parlamentu a vůdčí člen mezinárodního alternativního politického uskupení Focus on the Global South. Po absolvování jezuitské univerzity Ateneo de Manila vystudoval sociologii v Princetonu. Koncem 60. let se začal angažovat v mírovém hnutí a po zkušenostech se střety s policií se radikalizoval. Když jej studia zavedla do Chile, byl svědkem politického vzestupu Salvadora Allendeho. Po návratu do USA zjistil, že v důsledku zrušení jeho cestovního pasu (v souvislosti se zavedením stanného práva prezidentem Marcosem) ztrácí možnost návratu na Filipíny. Po získání doktorátu (1975) učí na univerzitě v Berkeley a nadále se politicky angažuje: v anti-marcosovském hnutí a jako člen Komunistické strany Filipín. Roku 1978 je uvězněn za vůdčí účast na obsazení filipínského konzulátu v San Fancisco. Začátkem 80. let pronikl do ústředí Světové banky a odcizil tajné materiály prokazující prý napojení MMF a Světové banky na Marcosův autoritářský režim. Jejich publikace v roce 1982 sehrála svoji roli v tzv. Revoluci lidové moci, jež čtyři roky poté svrhla autoritářský režim. Roku 1988 se Bello navrací do vlasti. V půli 90. let zakládá “Focus”, mezinárodní institut se sídlem v thaiském Bankoku. Od Komunistické strany Filipín se odvrací poté, co byla odhalena v její režii provedená (v 80. a 90. letech) fyzická likvidace některých osob podezřelých z dvojitého agentství. Následně se připojuje ke Straně demokratického socialismu Akbayan, orientované na zásady participativní demokracie a participativního socialismu. V lednu 2016 byl W. F. Bello deníkem Socialist Worker oceněn jako jeden z nejdůležitějších hlasů současné mezinárodní levice.
Dílo: Rozvojový debakl. Světová Banka na Filipínách (1982), Draci v tísni: asijské hospodářské zázraky v krizi (1990), Walden Bello o Ho Či Minovi (2007), Poslední vzepětí kapitalismu? Deglobalizace ve věku úsporných opatření (2016)