Autoři • Jan Bernard

Jan Bernard (1948), filmový a divadelní teoretik. Po studiu na Filozofické fakultě UK - obor dějiny a teorie filmu, dějiny a teorie divadla - působil v letech 1975-1987 v tehdejším Československém filmovém ústavu jako výzkumný pracovník a později jako organizátor a lektor Rady čs. filmových klubů. Koncem osmdesátých let začal působit jako pedagog na FF UK, kde po listopadu 1989 vedl oddělení filmové vědy a později katedru divadelní a filmové vědy. V letech 1993 až 1999 byl Jan Bernard děkanem pražské FAMU, na níž působí dodnes jako pedagog. Specializuje se na dějiny filmových teorií, základy filmové řeči, aplikaci estetických kategorií ve filmu a na problematiku médií. Je autorem řady studií, článků a knih z oblasti filmové teorie, historie a estetiky.
Díla: Co je divadlo (1983), Pier Paolo Pasolini (1987), Malý labyrint filmu (1988), Jazyk, kinematografie, komunikace: o mezeře mezi světy (1995), Tartuská škola (1995), Jan Němec. Enfant terrible české nové vlny. Díl I. 1954-1974 (2014).