Autoři • Jan Bíba

Jan Bíba, český politolog. Zabývá se současnou politickou teorií, teorií a aktuálními problémy demokracie. V současnosti působí na Ústavu politologie FFUK.
Díla: Machiavelli mezi republikanismem a demokraci (s M. Znojem a kol., 2011); Demokracie v postliberální konstelaci (s M. Znojem a J. Vargovčíkovou, 2014).