Autoři • Samuel Bowles

Samuel Stebbins Bowles (1939), americký neo-marxistický ekonom, zaměřený na mikroekonomii a teorii institucí. Vystudoval ekonomii v Yale (B.A. 1960) a na Harwardu (PhD 1965). Ještě na Yale se coby zpěvák studentského ruského sboru zúčastnil turné do SSSR - první kulturní výměny zorganizované na nestátní úrovni (1958). Působí na University of Massachusetts, na univerzitě v italské Sieně a na Santa Fe Institute. —- Na svých webových stránkách Bowles identifikuje dva své základní akademické zájmy: “[1] ko-evoluci preferencí, institucí a chování, s důrazem na modelování, a [2] empirické studie o kulturní evoluci, významu a vývoji non-self motivací při objasňování chování a aplikace těchto studií na politické problémy jako je problém duševního vlastnictví, problém ekonomiky vzdělávání nebo problém politiky programů vládního přerozdělování”. Zkoumá, nakolik jsou lidé motivováni sobectvím, touhou maximalizovat svůj příjem, a nakolik altruismem, touhou dělat dobře svoji práci a být za to ceněn ostatními. Podle jeho názoru z reálných experimentů vyplývá, že tržní pobídky jdoucí na úkor kooperace jsou - v rozporu s tradičními ekonomickými teoriemi - “ve většině případů” méně efektivní než apely na dobrovolnost a altruistické chování.
Díla: Plánování vzdělávacích systémů pro hospodářský růst (1969), Vyučování v kapitalistické Americe: Reforma výchovy a rozpory ekonomického života (s Herbertem Gintisem; 1976, 2011), Demokracie a kapitalismus: vlastnictví, společenství a rozpory moderního sociálního myšlení (s Herbertem Gintisem; 1986), Politika a ekonomie moci (1999), Globalizace a rovnostářská redistribuce (s Michaelem Wallersteinem a Pranabem Bardhanem; 2006).