Autoři • Martin Brabec

Martin Brabec, český filozof a sociolog. Působí na Filosofickém ústavu AV ČR. Analyzuje problematiku spravedlnosti, demokracie a rovnosti v kontextu globálních společenských změn. Jeho badatelská práce se soustředí na pojmový rozbor konceptu spravedlnosti a k němu vztažených pojmů rovnosti, práva, svobody a sebevlastnictví.
Díla: Vybraná témata v analytickém marxismu (dizertace 2008, ined.), Demokratická participace versus mocensko-ekonomické vztahy (in. M. Kopecký a kol., Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny, 2013).