Autoři • Robert Brenner

Robert Paul Brenner (1943), americký marxistický historik. Absolvoval studia na Princetonu (1970) a do povědomí široké akademické obce se jako mladý badatel zapsal článkem “Třídní struktura agrární společnosti a hospodářský rozvoj v předindustriální Evropě”. Jeho základní teze, totiž že hlavní příčinou přechodu od feudalismu ke kapitalismu nebyl ani tak nárůst mezinárodního obchodu jako spíš transformace zemědělské produkce v Evropě, se stala podnětem k prudké - tzv. “brennerovské” - debatě (“brenner debate”). V současnosti působí jako profesor historie a ředitel Centra pro sociální teorie a srovnávací dějiny na univerzitě v Los Angeles, jako editor socialistického časopisu Proti proudu a jako člen redakční rady časopisu New Left Review. Předměty jeho odborného zájmu jsou raný evropský novověk, hospodářská, sociální a náboženské dějiny, agrární historie, Anglie za Tudorovců a Stuartovců a sociální teorie marxistické provenience.
Díla: Obchod a revoluce: proměna obchodu, politický konflikt a londýnští námořní obchodníci v letech 1550-1653 (1993); Boom jako bublina: USA ve světové ekonomice (2002); Ekonomika globálních turbulencí: Vyspělé kapitalistické ekonomiky od Velkého boomu až k dlouhodobému útlumu (1945-2005) (2008); Vlastnictví a pokrok: historické kořeny a sociální základy samovolného růstu (2009).