Autoři • Boris Buden

Boris Buden (1958), chorvatský filozof, spisovatel a překladatel. —- Studoval filozofii v Záhřebu a teorii kultury na Humboldtově univerzitě v Berlíně. V roce 1990 byl redaktorem časopisu a nakladatelství Arkzin v Záhřebu. Je členem správní rady Evropského institutu pro pokrokovou kulturní politiku (eipcp) se sídlem ve Vídni. V současné době je hostujícím profesorem na Fakultě umění a designu výmarské Bauhaus-Universität. Žije a pracuje v Berlíně. —- Tématy Budenových esejí a článků jsou filozofie, politika, lingvistika, analýzy stavu postkomunistických společností a problematika současného umění a kultury. Zajímá se o psychoanalýzu, přeložil do chorvatštiny některá z nejvýznamnějších děl Sigmunda Freuda nebo Laplanchův a Pontalisův Slovník psychoanalýzy. V českém levicovém prostředí rezonuje zejména jeho kritika ideologie postkomunismu, postavené na něčem, co pojmenovává jako “výchovu k nezralosti”: skandální mystifikaci, na jejímž základě je lid postkomunistických zemí, svrchovaný aktér nedávných politických převratů, udržován v kategorii “demokracie” koncipované jako “nemyslitelné bez kapitalismu”.
Díla: Jáma Bábel: Je kultura přeložitelná? (2004); Ohledně války: Kritické čtení současného umění (2006, 2010); Umění a současná kritická praxe: Znovuobjevení institucionální kritiky (2009); Zóna přechodu: Ke konci postkomunismu (2009; česky: Konec postkomunismu. Od společnosti bez naděje k naději bez společnosti, 2013).