Autoři • Alberto Burgio

Alberto Burgio (1955), italský filozof a politik. —- Absolvoval studia moderní literatury v Pavii (1978) a studia filozofie v Miláně (1983). V roce 1989 nastoupil jako výzkumný pracovník v oboru dějin filozofie na pedagogické fakultě v Urbinu, později jako docent - a nakonec i jako řádný profesor - na katedru filozofie univerzity v Bologni. Je členem redakční rady časopisu “Marxism Today” a mnoha dalších. Na Universitě Paula Valéryho, Montpellier 3 vede permanentní seminář o politické filozofii “Myslet transformaci”. Je členem Národního vědeckého výboru pro vydávání spisů Antonia Labrioly. Od července 2011 je členem-korespondentem oddělení morálních věd na Pedagogickém a antropologickém ústavu Akademie věd v Bologni. —- Od založení Strany komunistické obnovy v roce 1991 byl jejím členem a po volbách z roku 2006 ji i zastupoval jako poslanec. Na devátém stranickém sjezdu (2014) byl vyloučen. —- Ve své odborné práci se zabývá dějinami politické filozofie a filozofií dějin. Publikoval několik studií o Rousseauovi, ale také příspěvky k dějinám marxismu - pochopitelně se zaměřením na domácí tradici (Labriola, Gramsci). Nevyhýbá se ale ani kriticko-historickým rozborům rasismu nebo aktuálním politickým problémům.
Díla: Rovnost, zájmy, jednota. Rousseaova politika (1989); O italském rasismu (1996); Modernita a konflikt. Esej o Marxově kritice socialismu (1999); Struktury a katastrofy. Kant, Hegel, Marx (2000); Dialektika. Tradice, problémy, vývojové perspektivy (2007).