Autoři • Jan Burian

Jan Burian, český psychoterapeut a systémový teoretik. Edičně připravil knihu Egona Bondyho O globalizaci.