Autoři • George Caffentiz

George Caffentzis (1945) je americký politický filozof, marxista autonomistické orientace. Působí jako profesor filozofie na University of Southern Maine. Hlavním předmětem jeho akademického zájmu je filosofie peněz v raném novověku. Angažuje se jako analytik sociálních konfliktů v Africe a Latinské Americe. Založil revue Midnight Notes Collective; je zakládajícím členem a koordinátorem Výboru pro akademickou svobodu v Africe.
Díla: Obroušené mince, zneužitá slova a občanská vláda: filozofie peněz Johna Locka (1989), Půlnoční nafta: světy práce, energetiky a války 1973-1992 (1992), Vzrušující lidský průmysl: filozofie peněz George Berkeleyho (2000), Tisíc květů: sociální boje na afrických univerzitách proti strukturálním změnám (2000), Aurory Zapatistů: lokální i globální bitvy čtvrté světové války (2001), Psány ohněm a krví: práce, stroje a hodnoty (2013).