Autoři • Chris Chase-Dunn

Christopher K. Chase-Dunn (1944), americký sociolog a teoretik světových systémů. —- Studia absolvoval na Stanfordské univerzitě (Ph.D. 1975). Učil na Johns Hopkins University (1975-2000) a na University of California v Riverside (od roku 2000 až dosud). Je členem Americké asociace pro vědecký pokrok. V letech 1984-1986 působil jako předseda sekce pro politickou ekonomii světových systémů při Americké sociologické asociaci a v letech 2002-2006 jako prezident komise pro výzkum v ekonomii a společenských vědách při Mezinárodní sociologické asociaci. Založil Institut pro výzkum světových systémů na Kalifornské univerzitě. Je též zakládajícím redaktorem časopisu Journal of World-Systems Research. —- Na rozdíl od tradičního pojetí pojmu světových systémů uvažuje jejich existenci dokonce již na samých počátcích lidské civilizace.
Díla: Účinky mezinárodní hospodářské závislosti na rozvoj a nerovnost: trans-nacionální studie (1975); Globální formace. Struktury světové ekonomiky (1991); Společenská změna: Globalizace od doby kamenné po dnešek (společně s Brusem Lerroem, 2013).