Autoři • W. P. Cockshott

W. Paul Cockshot (1952), skotský počítačový specialista působící na univerzitě v Glasgow. —- V 70. letech se stal se stal členem Britské a irské komunistické organizace, malého leč v rámci levice vlivného uskupení. Frustrován její pozicí v britském dělnickém hnutí však s několika dalšími z organizace vystoupil a založil vlastní: Komunistickou organizaci britských ostrovů. V 80. letech, během svých doktorských studií v Edinburghu, přešel do Komunistické strany Velké Británie. —- Odborníky jsou ceněny Cockshottovy příspěvky v oblasti komprese obrazu, 3D televize, paralelních překladačů nebo medicínského zobrazování; širšímu publiku se stal známý svými návrhy v multi-disciplinárním výzkumu hospodářské vyčíslitelnosti, především jako spoluautor knihy Na cestě k novému socialismu, plédující za efektivnější a demokratičtější ekonomické plánování.
Díla: Na cestě k novému socialismu (s Allinem Cottrellem, 1993; česky: Kyber-socialismus, 2006).