Autoři • Allin Cottrell

Allin Cottrell (1953), americký marxistický ekonom. —- Na Merton College v Oxfordu a na univerzitě v Edinburghu vystudoval politologii, ekonomii a filozofii. V roce 1983 přesídlil do USA, kde působil na University of North Carolina, na Elon University a nakonec (od roku 1989 dodnes) na Wake Forest University. Hlavním předmětem jeho badatelské činnosti jsou dějiny ekonomických koncepcí (se zaměřením na Marxovu a Keynesovu), problémy makroekonomie a teorie ekonomického plánování. —- Spolu s počítačovým vědcem Paulem Cockshottem napsal knihu K novému socialismu. V ní uvažují o způsobech, jak by hospodářské plánování států za kapitalismu mohlo těžit z nových informačních technologií. Inspiraci zde nalezlo třeba venezuelské ministerstvo těžkého průmyslu ve vládě Huga Cháveze.
Díla: Společenské třídy v marxistické teorii a v poválečném Berlíně (1984); Na cestě k novému socialismu (s P. Cockshottem, 1993).