Autoři • Robert W. Cox

Robert W. Cox (1926), kanadský politolog a bývalý funkcionář OSN. —- Narozen v kanadské provincii Québec, vystudoval historii na McGill University v Montréalu. Již jako jedenadvacetiletý začal pracovat u ženevské Mezinárodní organizace práce (ILO), mezi roky 1965 a 1971 byl dokonce ředitelem jejího Mezinárodního institutu. Po svém odchodu učil na Columbia University. V letech 1977-1992 působil jako profesor politických věd na York University v Torontu v Kanadě (jako emeritní profesor zde přednáší dodnes). —- Spolu se Susan Strange je pokládán za čelného představitele britské školy globální politické ekonomie.
Díla: Anatomie vlivu. Procesy rozhodování v mezinárodních organizacích (1973); Produkce, moc a světový řád (1985); Univerzální cizinec: individuum a svět (2014).