Autoři • Peter Daubner

Peter Daubner je slovenský politický ekonom, politolog a politický filozof. V současnosti působí ve funkci státního poradce pro evropské záležitosti v Kanceláři Národní rady SR a ve Filosofickém ústavu Slovenské akademie věd. Je výkonným redaktorem časopisu Filozofia. Je mj. spoluautorem publikací Slovenské skúsenosti s neoliberalizmom: Alebo ako sa deformuje obraz socioekonomickej reality na Slovensku (Bratislava: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020), K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí (Bratislava: Pracujúca chudoba, 2021), Idea a socializmu? Ku knihe Axela Honnetha (Bratislava: Filozofický ústav SAV, v. v. i., 2022). Je členem SOK – Socialistického kruhu.