Autoři • Jodi Deanová

Jodi Deanová (1962), americká politická filozofka. —- Po studiích historie v Princetonu (B.A. 1984) a filozofie na Columbia University (PhD 1992) učila nejprve na univerzitě v texaském San Antonio, posléze (až dodnes) na katedře politických věd na Hobart and William Smith Colleges. Krátce též působila na McGillově univerzitě v Montréalu a na univerzitách ve Vídni a Rotterdamu. —- Propojujíc podněty z marxismu, psychoanalýzy, poststrukturalismu a postmodernismu, zabývá se politickou filozofií, teorií médií a feministickou teorií, jako nejpozoruhodnější jsou hodnoceny její příspěvky k “teorii komunikativního kapitalismu”, v niž analyzuje splývání demokracií s kapitalismem do jediné neoliberální formace, definované podkopáváním demokratické kontroly ze strany mas. V té souvislosti si všímá přetrvávání anti-komunistické rétoriky a agendy i po čtvrtstoletí od pádu berlínské zdi.
Díla: Feminismus a nová demokracie (1997); Demokracie a jiné neoliberální fantazie (2009); Komunistický horizont (2012).