Autoři • Peter Dinuš

Peter Dinuš (1970), slovenský politolog a historik. —- Studia na Filozofické fakultě Univerzity Komenského absolvoval v letech 1988-1993 (Mgr.) a 1994-1999 (PhD.). Po působení na různých pracovních pozicích (mj.: poradce ministra spravedlnosti SR v letech 1999-2002, pracovník českého Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v letech 2002-2006) zakotvil roku 2007 na Ústavu politických vied SAV. —- Dinušovou badatelskou specializací jsou dějiny komunistického Československa a problémové aspekty polistopadového vývoje: hegemonní působení antikomunistického diskurzu.
Díla: Znovuzrození Evropy. Fragmenty k filosofii dějin (2004); Politika bez masky: Příspěvek k politickému diskurzu na Slovensku po roce 1989 (2015).