Autoři • Jan Drahokoupil

Jan Drahokoupil (1979), český sociolog a odborník na procesy transformace středovýchodní Evropy, pracovník European Trade Union Institute a vedoucí výzkumných projektů v centru pro evropský sociální výzkum na univerzitě v Mannheimu. —- Zaměřuje se na analýzy ekonomické transformace v post-komunistických zemích východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu; propracovává ucelenou kritiku tzv. Washingtonského konsensu.
Díla: Globalization and the state in Central and Eastern Europe: The politics of foreign direct investment (2008); Tranzitivní ekonomiky. Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie (s Martinem Myantem, 2013)