Autoři • Gérard Duménil

Gérard Duménil (1942), francouzský marxistický ekonom. Do roku 2007 zastával funkci ředitele v Národním centru pro vědecký výzkum (CNRS). Hlavním předmětem jeho badatelského zájmu jsou mutace, jimiž neoliberální kapitalismus prošel v 80.-90. letech, v souvislosti s prosazením nových forem řízení, více zaměřených na ziskovost na úkor externalit. Na základě svých historických analýz vypracoval svoji “ternární” teorii tříd: mezi kapitálové vlastníky a masy pracujících vkládá manažery, jejichž role se autonomizovala v důsledku rostoucí komplexnosti řídících procesů. Duménil jim přisuzuje klíčovou roli: jejich politické spojenectví s některou z dalších dvou tříd může vést buď k sociálního pokroku (spojenectví s dělníky ve Francii v období Lidové fronty nebo v bezprostředně poválečném období) nebo k expanzi kapitalismu (neoliberální manažerské řízení jako základ financializace ekonomiky).
Díla: Třídní pozice manažerů a pracujících (1975); Koncept hospodářského práva v Marxově Kapitálu (1978); Alter-maxismus (2007); Číst Marxe (2014).