Autoři • Terry Eagleton

Terence Francis “Terry” Eagleton (1943), marxisticky orientovaný literární teoretik a kritik . Po studiích v Cambridge (u Raymonda Williamse) a Oxfordu začal na druhé z univerzit působit jako asistent a lektor. Na Wadham College (1969-1989) vstoupil do povědomí seminářem o marxistické literární teorii, který později metamorfoval v aktivity socialisticko-feministické skupiny Oxford Engish Limited. 2001-2008 vyučoval teorii kultury na univerzitě v Manchesteru. V současnosti je mj. profesorem anglické literatury na Lancaster University a profesorem kulturní teorie na National University of Ireland. Ač marxista, nepřestal být Eagleton (v rodinné tradici) věřícím katolíkem: přispívá do levicově-katolického časopisu Slant a z pozic své “levicové teologie” je hlasitým kritikem hnutí Nový ateismus Richarda Dawkinse a Christophera Hitchense. Výjimečně se věnuje i literární tvorbě (divadelní hra Svatý Oskar pojednává o Oscaru Wildeovi). Eagletonův přístup k dějinám literatury a k literární kritice v sobě marxistickou tradici slučuje s přínosy strukturalismu, dekonstrukce a lacanovské psychoanalýzy. Jeho kontury se precizovaly v neposlední řadě formou polemik s postmodernismem.
Díla: Církev Nové Levice (1966); Tělo jako jazyk. Nástin nové levicové teologie (1970); Úvod do literární teorie (1983, čes. 2005); Ideologie estetična (1990); Iluze postmodernismu (1996); Idea kultury (2000, čes. 2001); Sladké násilí. Idea tragična (2002, čes. 2005).