Autoři • Kurt Eisner

Kurt Eisner (1867-1919), německý sociálně demokratický politik a žurnalista. —- Narodil se německo-židovským rodičům v Berlíně. Po studiích filozofie v Marburgu se stal tamtéž novinářem. Jako horlivý republikán a socialista vstoupil v roce 1898 do SPD a po smrti Wilhelma Liebknechta (1900) se stal editorem stranických novin Vorwärts. V letech 1907–1910 byl šéfredaktorem novin Fränkische Tagespost a před první světovou válkou však působil jako nezávislý novinář v Mnichově. Jakožto pacifista se po roce 1914 s SPD rozešel a v předvečer ruské revoluce založil Nezávislou sociálně demokratickou stranu Německa (USPD). Ve dnech předcházejících německé kapitulaci patřil k organizátorům Listopadové revoluce. Vyhlásil vznik samostatného Bavorska a 8. XI. se stal jeho ministerským předsedou. Krátce po prohraných svobodných volbách byl zavražděn pravicovým radikálem.
Díla: Psychopathia spiritualis (1892); Nový věk (1919).