Autoři • Rory Olaf Fairslee

Rory Olaf Fairslee, americký novinář a aktivista. —- Po absolvování university odešel počátkem 70. let dobrovolně pracovat do továrny, kde po jistou dobu působil jako odborový důvěrník a organizátor v Odborovém svazu pracovníků automobilového průmyslu (UAW). V současnosti je zaměstnán jako úředník v obchodním domě. —- Od 70. let se podílel na protiválečném hnutí, nyní se zabývá především vztahy mezi Palestinci a Izraelci a problémy bezdomovců. V nepolitických problémech patří jeho největší zájem otázce krutosti vůči dětem, neboť je přesvědčen, že vzhledem ke skutečnosti, že tato otázka zůstává neřešena, nedaří se řešit ani problém společenských změn.