Autoři • Joe G. Feinberg

Joe G. Feinberg je vědecký pracovník v Oddělení pro studium moderní české filosofie, Filosofický ústav AV ČR a šéfredaktor časopisu Contradictions: A Journal for Critical Thought / Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení. Odborné zaměření: český marxistický humanismus (Kosík, Kalivoda, Sviták); disent a analýza systému sovětského typu (Havel, Budapešťská škola); teorie politické kolektivity („lid“, „občanská společnost“, „proletariát“); nacionalismus; internacionalismus. Výběr z díla: The Paradox of Authenticity: Folklore Performance in Post–Communist Slovakia. Madison: University of Wisconsin Press, 2018. Její rozšířený slovenský překlad: Vrátiť folklór ľuďom. Dialektika autentickosti na súčasnom Slovensku. Přel. Renáta Tížiková Nemcová. Bratislava: AKAmedia, 2018; spolueditor, s Ivanem Landou a Janem Mervartem: Karel Kosík and the Dialectics of the Concrete, Leiden: Brill, 2022; spoluautor, s Michaelem Hauserem a Jakubem Ortem: Politika jednoty ve světě proměn, Praha: Filosofia, 2021; spolueditor s Pavlem Siostrzonkem: G. M. Tamás, K filosofii socialismu (přel. Pavel Siostrzonek). Praha: Filosofia (2016); editor a překladatel: Ivan Sviták, The Windmills of Humanity: On Culture and Surrealism in the Manipulated World. Chicago: Charles H. Kerr, 2014.