Autoři • Duncan Foley

Duncan K. Foley (1942), americký marxistický ekonom. —- Po absolvování studií ekonomie v Yale (PhD 1966) vyučoval na Massachusettském technologickém institutu (1966-1973), na univerzitě ve Stanfordu (1973-1979) a na Columbia University. V současnosti je externím profesorem na Santa Fe Institute a na New School for Social Research. Působil v redakcích několika prestižních oborových periodik - např. Journal of Economic Behavior and Organization (1989-2014) nebo Princeton University Press Series on Complexity (1993-2004). Byl též krátce členem jmenovacího výboru Americké ekonomické asociace (1990). —- Nejcitovanější jsou jeho příspěvky o marxistické teorii hodnoty, zejména jeho kniha, Marxova ekonomická teorie , v níž skrze výklad Kapitálu předkládá přístupný i precizní úvod do Marxova myšlení. Ceněny jsou nicméně i jeho studie o dějinách ekonomie. Tématické rozpětí veškeré jeho práce sahá od problémů ekonomických přes sociologické až po problémy ekologické.
Díla: Rozumět Kapitálu. Marxova ekonomická teorie (1986); Nesvatá trojice. Práce, kapitál a půda v “nové ekonomii” (2003); Adamův klam. Průvodce po ekonomické teologii (2008).