Autoři • Miloslav Formánek

Formánek, Miloslav (1930-2016), český politolog. —- Před rokem 1989 působil v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV. Svůj zájem dělil mezi tři problémové okruhy: vědeckotechnický rozvoj, neokonzervatismus a restaurace kapitalismu. Jako dlouholetý člen a někdejší pracovník v akademické sféře patřil k intelektuálnímu brain-trustu KSČM.
Díla: Ideologie a politika neokonzervatismu (1986); Cesta k socialismu v Československu 1945-1989 (2013); Restaurace kapitalismu v Česku, aneb, Tažení kapitalismu českou kotlinou a moravskoslezským úvalem (2014).