Autoři • Cristian Fuchs

Christian Fuchs, britský sociolog a teoretik médií. —- Vede Institut pro výzkum komunikace a médií (CAMRI) na University of Westminster. Je ředitelem tamního Institutu pro studia módních trendů a redaktorem časopisu TripleC: Komunikace, kapitalismus a kritika. Zabývá se globálními informačními společnostmi a publikoval řadu kritických statí o masmédiích, společnosti, politické ekonomii komunikace a politické ekonomii.