Autoři • Georg Fülberth

Georg Fülberth (1939), německý politolog a komunistický komunální politik. Po studiích germanistiky a historie ve Frankfurtu (1959-1964) a politologie v Berlíně (Freie Universität) a Marburgu (1965-1966) zahájil svou vědeckou kariéru jako asistent Wolfganga Abendrotha v marburském Institutu pro vědeckou politiku. Na zdejší univerzitě pak dlouhá léta (1972-2004) působil jako profesor politologie. V letech 1972-1979 a 1982-1991 byl jednatelem celoněmeckého Svazu demokratických vědců (BDWi). V 60. letech se angažoval v socialistickém hnutí (v SPD a v Socialistickém německém studentském spolku), od 70. let pak v hnutí komunistickém (1974 vstupuje do DKP). V Marburgu působil od počátku 90. let několikrát jako komunální politik. Ve své odborné činnosti se specializuje na teorii a dějiny kapitalismu, dějiny dělnického hnutí a místní historii (dějiny NSR a NDR). Pravidelně publikuje v periodikách Nový svět, Ossietzky a Konkret, občas též v Novém Německu nebo v tiskovém orgánu DKP UZ (Unsere Zeit). Svůj vlastní sloupek má v “Časopise pro kritiku globální ekonomie” Lunapark 21. Svá témata chápe Fülberth jako regulérní výzkumné odvětví a nazývá jej “kapitalistikou”; usiluje o jeho uznání za regulérní akademický předmět. V letech 1972-1979 a 1982-1991 byl jednatelem celoněmeckého Svazu demokratických vědců (BDWi).
Díla: Proletářské strany a buržoazní literatura. Spory v německé sociální demokracii v období II. Internacionály o možnostech a limitech socialistické politické literatury (1972); KSN a NKS. Dvě komunistické strany ve čtvrtém stádiu vývoje kapitalismu (1990); Velká zkouška. Komunistické hnutí a dějiiny socialistických států (1994); Malé dějiny kapitalismu (2005).