Autoři • Josef Fulka

Josef Fulka (1976), český filosof, překladatel a vysokoškolský pedagog. —- Vystudoval filosofii na FF UK. Překládá z francouzštiny, hlavně francouzské strukturalisty a poststrukturalisty. V roce 2009 získal Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon pro badatele do 35 let. V současnosti působí jako docent na FHS UK a na Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se filosofií 18. a 20. století, literární teorií, teorií psychoanalýzy a lingvistikou znakových jazyků.
Díla: Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století (2004); Michel Foucault: politika a estetika (s Pavlem Baršou, 2005); Psychoanalýza a francouzské myšlení (2008).