Autoři • Stanislav Heczko

Stanislav Heczko (1962), český (polské národnosti) ekonom a prognostik. —- Vystudoval pražskou VŠE (Ing. 1984, PhD 2003), kde potom působil jako odborný pracovník (1984-1991) a odborný asistent (1995-2004). V současnosti bádá a vyučuje na vysoké škole Bankovní institut (BIVŠ). —- Heczkovou odbornou specializací je makroekonomie, konkrétněji pak problematika hospodářských cyklů a ekonomických krizí. Z pozice angažovaného křesťana se opakovaně vyslovil k sociálně-etickým aspektům hospodářského života i hospodářské vědy.
Díla: Etika a standardní ekonomie (in. Problémy aplikované etiky, kol., 2012); Různá pojetí ekonomických cyklů (in. Hospodářské cykly: teorie a realita, s I. Švihlíkovou ad., 2016).