Autoři • Martin Hekrdla

Martin Hekrdla (1956), český levicový publicista a politický komentátor. Vystudoval obor teorie kultury na Filozofické fakultě UK (1992). Publikoval v týdenících Tvorba a Reportér, v dvouměsíčníku Listy a v deníku ZN Noviny. Od roku 1993 pracoval jako politický komentátor deníku Právo. V současnosti publikuje především na stránkách A2larmu.