Autoři • Tomáš Hříbek

Tomáš Hříbek, český filozof. —- Absolvoval filozofii na FF UK (PhDr. 1990), na Bowling Green State University v Ohiu (M.A. 1995) a na University of Minnesota (PhD. 2006). Jeho specializací je filozofie mysli a jazyka, filozofie vědy (biologie) a estetika. Zajímá se však také o filozoickou etiku, ranou analytickou filozofii, filozofii náboženství a středoevropský modernismus. —- Tomáš Hříbek se angažuje v hnutí Ateisté České republiky.
Díla: Metafyzika antiindividualismu (2008); Z evolučního hlediska. Pojem evoluce v současné filosofii (s V. Havlíkem, J. Hvoreckým, J. Noskem a Z. Parusnikovou, 2011).