Autoři • Miroslav Hroch

Prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc., dr. h. c. ( 14. června 1932 Praha) je významný český historik se zaměřením na problematiku formování moderních národů. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se kterou následně spojil takřka po celý svůj profesní život. Od roku 2000 pak přednášel na Fakultě humanitních studií, kde v letech 2002–2004 vedl společně s prof. Richardem van Dülmenem (Univerzita Saarbrücken) první doktorandské kolegium zaměřené na historii a kulturní antropologii v České republice. Zabývá se dějinami novověku, zejména srovnávacími dějinami národních hnutí v Evropě. Hostoval na univerzitách v Německu, Itálii, USA, Finsku a Litvě. Průběžně zasedá v odborných a vědeckých grémiích a je dopisujícím členem Finské akademie věd. V roce 1997 obdržel čestný doktorát univerzity v Uppsale. Díla: Oliver Cromwell (1968); Obrození malých evropských národů (1970); 17. století – krize feudální společnosti? (1976, s J. Petráněm; německy 1981); Buržoazní revoluce v Evropě (1981); Evropská národní hnutí v 19. století (1986); Velká francouzská revoluce a Evropa 1789–1800 (1990, s V. Kubišovou); Na prahu národní existence (1999); V národním zájmu (1999); Národy nejsou dílem náhody (2009)