Autoři • Roman Kanda

Roman Kanda (1976), český marxismem ovlivněný literární vědec a publicista. —- Vystudoval obor Česká filologie a historie na FF UP (1996-2003 Mgr., 2004–2011 PhD.). V letech 2002–2003 spolupracoval s nakladatelstvím Host (externí redaktor); 2007–2011 byl asistentem Katedry slavistiky Institutu polské filologie Opolské univerzity; 2013–2014 působil na pozici zástupce šéfredaktora časopisu Tvar; od roku 2014 je pracovníkem Oddělení pro výzkum literární kultury Ústavu pro českou literaturu AV ČR. —- Předmětem Kandova soustavného odborného zájmu jsou marxismus v literární vědě, estetice a literární kritice, dále teorie uměleckých avantgard, současná česká próza a dílo Witolda Gombrowicze. V levicových periodikách jako jsou Britské listy nebo A2 (a A2larm) publikuje politické komentáře.
Díla: Podzim postmodernismu (s M. Hauserem, V. Bělohradským, M. Škabrahou a P. Kuželem, 2016).