Autoři • Lubor Kasal

Lubor Kasal (1958), český básník a literární publicista. —- Po maturitě (1977) studoval dva semestry na Stavební fakultě ČVUT a jeden rok působil jako učitel na ZŠ. V letech 1979 až 1984 pak absolvoval studia češtiny a občanské nauky na PedF UK. Druhou půlku 80. let strávil ve Státním nakladatelství technické literatury a ve Státním pedagogickém nakladatelství (jazykový korektor, později i redaktor). Od září 1990 působil v redakci časopisu Tvar, v letech 1993–2000 dokonce na pozici šéfredaktora. V letech 2004–2006 provozoval vlastní nakladatelství. 2003–2005 byl redaktorem internetového časopisu Postmoderní revue, který vydával společně s Boženou Správcovou. 2005-2012 byl opět šéfredaktorem Tvaru. —- Od konce 90. let (po počátcích charakterizovaných slučováním jazykově invenční morfologické poetiky s tematikou rozhořčených diagnóz života v předlistopadové éře a po období příklonu k poetice postmoderního textu) se v Kasalově básnické tvorbě stupňuje temné, nihilistické ladění: apokalyptické vize a příkré odsudky konzumní společnosti, sporadicky doplňované odkazy k aktuální politické situaci, především však evokující definitivní rozpad metafyzického úběžníku lidské existence.
Díla: Dosudby (1989); Vezdejšina (1993); Hlodavci hladovci (1995); Jám (1997); Hladolet (2000); Bláznův dům (2004); Orangutan v továrně (2008).