Autoři • Leszek Kolakowski

Leszek Kolakowski (1927-2009), polský filozof a historik idejí, do 60. let exponent marxismu, později jeho fundovaně kritický analytik. —- Po 2. světové válce studoval filozofii na univerzitách v Lodži a ve Varšavě (PhDr 1953). Na druhé zmíněné působil pak v letech 1959 až 1968 jako profesor a vedoucí katedry historie a filozofie. Ztotožniv se za války s marxistickou filozofií a s ideologií komunismu, byl v letech 1947 až 1966 členem Polské sjednocené dělnické strany. Od poloviny 50. let ovšem patřil k polským představitelům revizionismu a kritikům stalinismu, což mu na konci následující dekády vyneslo vyloučení ze Strany, propuštění ze zaměstnání na univerzitě a ztrátu všech možností akademického působení. Odchází na západ a působí na univerzitách v Oxfordu, v kalifornském Berkeley, v Yale a v Chicagu. Zde formuluje svoji několikasvazkovou kritiku nejenom komunistických režimů a komunismu jako takového, nýbrž i marxismu. Angažuje se na podporu východoevropských disidentů.
Díla: Jedinec a nekonečnost. Svoboda a antinomie svobody se Spinozově filosofii (1958); Kultura a fetiše (1967); Hlavní směry marxismu (1976-1978); Metafyzický horor (1988).