Autoři • Katerina Kolozova

Katerina Kolozova působí jako profesorka filosofie a gender studies na Institutu sociálních a humanitních věd ve Skopje. Ve své odborné práci se zabývá feministickou filosofií, marxismem, non-filosofií Francoise Laruella, novým materialismem a realismem. V nedávné době publikovala studie Cut of the Real: Subjectivity in Poststucturalist Philosophy (Columbia University Press, 2014) a Toward a Radical Metaphysics of Socialism: Marx and Laruelle (punctum books, 2015).