Autoři • Tamás Krausz

Tamás Krausz je maďarský historik a jeden ze zakladatelů časopisu Eszmélet. Je členem a bývalým spolupředsedou Rusko-maďarského výboru historiků. Ve svých pracích se zaměřuje na národnostní otázku a bolševismus, sovětský thermidor, holocaust a změnu režimů v SSSR a východní Evropě. Jeho kniha „Rekonstruovat Lenina: intelektuální biografie“ byla v roce 2015 oceněna Pamětní cenou Isaaca Deutschera.