Autoři • Ivan Kulhánek

Ivan Kulhánek (1941), český historik a publicista. —- Po maturitě pracoval jako horník-hlubič, později také jako tiskový mluvčí Vítkovických železáren. V druhé polovině 60. let studoval filosofii, historii a sociologii na FF UK v Praze. Prošel novinářskou dráhou od eléva podnikových novin po šéfredaktora významného celostátního deníku a působil v diplomatických službách. Poslední desetiletí je vysokoškolským pedagogem, přednášel na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nyní na ČVUT v Praze. Hlavním předmětem jeho zájmu coby historika jsou evropské politické dějiny 19. a 20. století.
Díla: Evropa v 19. a 20. století: politické a sociálně-ekonomické souvislosti vývoje (2002); Kult osobnosti a osobnost v dějinách (s kol. autorů, 2007); Klopýtání přes budoucnost. Dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005 (2008).