Autoři • Wolfgang Lemb

Wolfgang Lemb (1962), německý sociálně-demokratický politik. —- Záhy po maturitě začal pracovat v odborové politice (1980 zvolen do Rady mládeže). Koncem 80. let absolvoval frankfurtskou Akademii práce. Poté vystřídal několik vysokých pozic v odborovém svazu IG Metall (od května 2011 zastává post prvního tajemníka a generálního ředitele pro IG Metall v Erfurtu). Od roku 1985 působí v SPD, kterou zastupoval zejména na komunální úrovni, po jistý čas byl též poslancem Evropského parlamentu. Věnuje se problematikám práv zaměstnanců, minimální mzdy, zákona o veřejných zakázkách, podpory malých a středních podniků nebo podpoře ekologicky šetrné energetiky (resp. obnovitelných zdrojů). Vydává bezplatně šířený informační časopis “Newsletter Erfurt”, ve kterém se hovoří o aktuálních politických událostech z Evropského parlamentu a jeho volebním obvodu.