Autoři • Vladimír Iljič Lenin

Vladimir Iljič Lenin (1870-1924) byl komunistický politik, revolucionář, a teoretik, který oživil Marxovu myšlenku revoluce a zasadil ji do tehdy aktuálních podmínek světové soustavy koloniálních imperialistických mocností. Byl jedním z vůdců strany bolševiků od jejího založení v roce 1903. V roce 1917 vedl Říjnovou revoluci, první úspěšnou antikapitalistickou revoluci v dějinách. 30. srpna 1918 byl při atentátu těžce zraněn. V roce 1919 založil Komunistickou internacionálu. V roce 1921 zavedl NEP (Novou ekonomickou politiku), která kvůli pozvednutí hospodářství povolila a podněcovala omezené soukromé podnikání a tvorbu živností. Zahraničnímu kapitálu byl povolen vstup do země a udělovány rozsáhlé koncese a těžební práva. Lenin byl předsedou sovětské vlády – Rady lidových komisařů RSFSR – až do roku 1922, kdy z funkce odstoupil ze zdravotních důvodů. V posledním roce svého života napsal Lenin svoji poslední práci, ve které načrtl program boje proti byrokratizaci komunistické strany a sovětského státu. Zemřel 24. ledna 1924.