Autoři • Dominique Lévy

Dominique Lévy (1967), švýcarská obchodnice s uměním a politoložka. —- Vystudovala politické vědy (B.A.), dějiny umění a sociologii umění (M.A.) na univerzitě v Ženevě.
Díla: Dynamika kapitálu. Americké století v ekonomice (2011).